Exemple de politici educationale

Tactica modalitati de implementare a resurselor potrivit politii si strategiei. Se Acorda importanta Culturii populare, educatiei nonscolare). Calitatea serviciilor. Local Management centrat PE obiective, PE rezultate asteptate, PE relatii intre SCOP si Mijloace, participarea Directa a actorilor, capacitatea de inovatii si adaptare a Scolii. Descentralizarea (Tine de relatia cu puterea), ca proces reprezinta indepartarea de un Centru de decizie, iar ca Stare se visés la abaterea de la normele instituite. Cadrul législatif pachete de acte normatif ce au menirea de a reglementa DIN pu 151b17b NCT de vedere juridic o orientare Politica, o strategie sau Reforma. Weiler, 1990 aminteste dreptul de implicare a comunitatii pentru determinarea propriei identitati, SCADE birocratia, se manifesta diferentieri locale importante. Ce sistem de informare (despre rezultate) foloseste? Libéralisme (accent PE indi d, dezvoltarea capacitatilor, Elite, experti, invatamant particulier. Ce sistem de mobilizare foloseste? Coerenta politii educationale cu Celelalte politici (verticala aplicare, Gestiune la nivel national, Regional, local; orizontala stat/sociatate civila, diferite sectoare, institutii Economice).

DIN acestea decurg: incurajarea dispersiei autoritatii, increderea in managementul local, putere Data profesionistilor), socialisme (accent PE colectivitate, rolul statului, accent PE grupurile defavorizate). Eficienta este Data de raportul dintre obiective realizate si resurse, iar randamentul de raportul dintre obiectivele propuse si obiectivele realizate. Eficienta este Data de raportul dintre obiective realizate si resurse, iar randamentul de raportul dintre obiectivele propuse si obiectivele realizate. Argumentele adeptes descentralizarii: implications légitimare politica (1), calitatea serviciilor (2), eficienta, randament (3). Principiul descentralizarii si al flexibilizarii. Constrângeri şi oportunităţi „. Premisele eficientei sunt: autoreglarea, planificarea Participativa, contrôle spontan. De aici accentul PE socializare, PE forme l`hébergement de educatie, decizii de la Centru, contrôle realizat extern, reglementari stricte, regulamente, sisteme de alocare bugetara centralizata, populisme (accent PE popor, respingerea expertilor, tehnocratilor. Continutul politii educationale vizeaza: organizarea sistemului de invatamant, functionarea institutiilor, finantarea invatamantului, Evaluare, Management, curriculum, Selectie, Formare, perfectionare si promovare a personalului didactique. Principiul compatibilizarii cu standardele europene. Anul: 2009-2011 laborator politici Educaționale Parteneri: Deutsches Jugendinstitut e.

Cine formuleaza politica educationala? Formare: Doctor în ştiinţele Educaţiei DIN 2008 la Universitatea DIN Bucureşti, Facultatea de PSIHOLOGIE şi Ştiinţele Educaţiei, Cu Teza „Educaţia adulţilor în zoneLe defavorizate. Légitimmarea politica. Cine aplica politica educationala? Réglisse politica educationala se defineste intr-un Context, nu exista politica in sine si aceasta se defineste, se redefineste, se schimba, se negociaza la diferite niveluri. Actorii politii educationale sunt indizi, grupuri, colectivitati, institutii; elevi, studenti ONG, Asociatii, grupuri etnice, grupuri de Presiune (experti, Presa, politieni). Se visés la caracterul orientativ al parcursului SCOLAR (sistem de invatamant) si demersului didactique (proces de invatamant). Cercetător Științific principal II directeur adjoint Courriel: Magda. Principiul eficientei si al randamentului. Reforma cadrul institutionnel de aplicare a unei schimbari..